top of page

Denetim Sonuçları

2023

Kurulumuz, 12 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, son günlerde tartışma konusu olan, Ada TV’de yayınlanan Nupelda Karabuğday’ın sunuculuğunu yaptığı ve Alihan Pehlivan’ın da konuk olarak bulunduğu programda sarf edilen sözlerle ilgili bir değerlendirme yapmıştır. Kurulun söz konusu yayına, 39/97 Sayılı Kamu ve Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın 5’inci maddesinin 17’nci fıkrası ve 5’inci maddesinin 30’uncu fıkrası gereğince, yazılı uyarı cezası verilmesi kararlaştırmıştır. 5(17) Irka, milliyete, etnik kökene, cinsiyete, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, dine, dile ve mezhebe yönelik ayrımcılığı teşvik edecek yayın yapmamak. 5(30) Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek veya çocuk istismarı içeren yayın yapmamak.

 

2021

Kurulumuz, online olarak gerçekleştirdiği rapor toplantısında, yayın ilkelerini ihlal ettiği tespit edilen Kıbrıs TV’ye 4 ayrı uyarı cezası vermiştir. Kıbrıs TV’de yayınlanan programlarda, değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın 5 (3) ilkesinin 4 kez, 5 (10) ilkesinin 3 kez, 5(15) ilkesinin 3 kez ve 5 (16) ilkesinin 4 kez ihlal edildiği saptanmıştır. İhlal edilen yayın ilkeleri ise şöyledir: 5(3): Genel ahlak ve toplum huzurunu korumak. 5(10): Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak. 5(15): Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek. 5(16): Kişi ya da kuruluşların cevap ve tekzip haklarına saygılı olmak. YYK faaliyet ve kararlarını kamuoyu ile paylaşırız. 

Kurulumuz gerçekleştirdiği toplantıda, yayın raporları ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır. Kıbrıs Yayıncılık Ltd’e 27.04.2021 tarih ve YYK 0.00-571/04-21/113 sayılı yazı ile aldığı yazılı uyarı cezasını yayınlamamasından dolayı, Yasa’nın 43 (2) B Maddesi uyarınca 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine; 27.04.2021 tarih ve YYK 0.00-571/04-21/115 sayılı yazı ile aldığı yazılı uyarı cezasını yayınlamamasından dolayı, Yasa’nın 43 (2) B Maddesi uyarınca 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine; 27.04.2021 tarih ve YYK 0.00-571/04-21/116 sayılı yazı ile aldığı yazılı uyarı cezasını yayınlamamasından dolayı, Yasa’nın 43 (2) B Maddesi uyarınca 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine ve 27.04.2021 tarih ve YYK 0.00-571/04-21/117 sayılı yazı ile aldığı yazılı uyarı cezasını yayınlamamasından dolayı, Yasa’nın 43 (2) B Maddesi uyarınca 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

2020

Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak’, ‘Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ve ‘Yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmak’ ilkelerinin ihlali nedeniyle sözkonusu televizyon kanalına yazılı uyarı cezası verilmesine;

Ayrıca, Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası), ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası) ve ‘Özel amaç ve çıkarlara hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmamak’ ilkesinin ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması nedeniyle 5000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine;

Kanal Sim’de 25 Haziran 2020’de Ali R. Altay, Mehmet M. Ertaç’ın birlikte sunduğu 3’lü Bakış isimli programda, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiğini saptayarak bu kanala yazılı uyarı cezası verilmesine karar verilmesine;

Radyo Mayıs’ta 26 Haziran 2020’de Ali Kişmir’in sunduğu ‘Soruyorum’ programında, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiği kararına vararak bu radyo kanalına da yazılı uyarı cezası verilmesine karar verilmiştir.

 

Ada TV’nin , 30.01.2020, 31.01.2020 ve 03.02.2020 tarihlerinde sunuculuğunu Haluk Doğandor’un  yaptığı “Günaydın Ada” programında, değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”nın  “Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevk eden ve toplumda  nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek.”  ilkesini ihlal ettiği saptanmış ve kanalın  yazılı olarak uyarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

bottom of page