top of page

Tarihçe

   Kısa adı YYK olan Yayın Yüksek Kurulu, ülkemizdeki radyo ve televizyonların faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemekle yükümlü bir kamu kurumu olarak 21 Temmuz 1997 yılında kurulmuştur. “39/97 Sayılı Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası” kapsamında yasanın verdiği yetkiyle Tüzüklerini hazırlayarak kurul 1998 yılında faaliyete geçer. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partilerin adayları ve Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan kurul, ülkemizdeki karasal, sayısal, uydu, kablo ve IPTV ortamından yayın yapacak kuruluşlara lisans ve yayın izni vermek ve bu kuruluşların yayınlarını denetlemekle yükümlüdür. 1998-1999 yılları arasındaki birinci dönemi ile faaliyetlerine başlayan Kurul, bugüne kadar toplam altı dönemi tamamlamış ve yedinci dönemi sürdürmektedir. İlk Kurul’da, Başkan Oğuz R. Korhan, Başkan Yardımcısı Yücel Köseoğlu, Üyeler Rüstem Tatar, Olgun Üstün, Yrd.Doç.Dr.İbrahim Özejder, Hasan Sarıca, Hüseyin Yaratan, Emin Çizenel ve Ergün Demirciler görev almıştır. Bugüne kadarki başkanlarımız ise Oğuz Ramadan Korhan’ın ardından sırası ile Yücel Köseoğlu, Osman Özalp, İlkay Diren, Olgun Üstün olup 11. Dönemi yürüten Kurul'un şu anki başkanı ise Av. Feyzi Hansel'dir. Kurul, yasanın yürülüğe girmesinden önce yayın hayatına başlayan kuruluşlara yayın izinlerini vermesini ve yasa kapsamındaki tüzüklerin hazırlanmasını ilk görev olarak üstlenmiştir. Kurul tarafından yayın izni verilen kuruluşlara, ilki 19 Nisan 2006 yılında ikinicisi ise 1 Temmuz 2011 yılında düzenlenen törenle 5 yıllık lisansları verilmiştir. Kurulda, radyo ve televizyon yayınları, kesintisiz kayıt altına alınan sistemle kaydedilmekte ve arşivlenmesi sağlanmaktadır. Radyo ve televizyonlar, yayın takip memurları tarafından yapılan doğrudan denetim, Alo 178 İstek ve Şikayet Hattı, e-posta kanallarından gelen şikayetlerin değerlendirilmesi yoluyla yasa ve tüzüklerin kendine verdiği yetkiyle denetlenmektedir.

IMG_9982.HEIC

   Yayın Yüksek Kurulu’nun faaliyeteri arasında, radyo ve televizyonlarla ilgili kamuoyu araştırmaları yapmak, medya sektörü çalışanlarına ve iletişim bölümünde öğrenim gören öğrencilere yönelik bu alanda eğitim seminerleri düzenlemek ve stajyer eğitimi vermek de yer almaktadır. Ülkemizdeki televziyon ve radyolarla ilgili iki kez kamuoyu araştırması yaptırtan kurul, bugüne kadar medyaya yönelik, içeriğinde 20’ye yakın konu bulunan birçok eğitim semineri düzenlemiş, toplumun eğitilmesini de göz ardı etmeden kamu spotlarının hazırlanıp yayınlanmasına ve ortaöğretimde Medya Okuryazarlığı derslerinin yerleştirilmesine öncülük etmiştir. Yayın Yüksek Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile ilişkilerini geliştirerek; iki Kurul arasında 21 Mart 2003 yılında işbirliği protokolu imzalamıştır. Gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla 25 Şubat 2012’de yeni bir protokole imza atılmıştır. RTÜK ile birlikte ilk kez 2000 yılında EPRA (Avrupa Düzenleyici Kurullar Platformu) toplantılarına katılan kurul, her yıl iki kez düzenlenen bu toplantılara RTÜK ile birlikte katılmaktadır. Kurul ayrıca İslam İşbirliği Ülkeleri bünyesinden kurulan EPRA benzeri IBRAF formunun kurucuları arasında yeralmakta ve gözlemci üye durumundadır. Yayın Yüksek Kurulu geçen zamanda uydu yayıncılığının başlamasını sağlamak yanında DVB-T yayınlarının başlatılması ve IP TV için gerekli hukuki alt yapının hazırlanması sağlamıştır. Çocukların ve gençlerin, yayınlardan olumsuz etkilenmemeleri ve kamu sağlığını ön planda tutan kurulumuz, gerek medyanın genel alt yapısının gelişimine gerekse içerik gelişimine büyük önem ve destek vermektedir. Ayrıca kurul, yasanın AB normlarına uyarlanması, akıllı işaretler, medya okur yazarlığı ve kamu spotları konularında yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Kurul, teknolojik ve toplumsal anlamda tüm gelişmeleri kapsayacak, uzun bir süre üzerinde çalışılmış yeni bir yasa tasarısı hazırlamış ve yasallaşması için üzerine düşen prosedürü tamamlamıştır.

   

bottom of page