top of page

Kurul'dan Haberler

YYK dan iki TV kanalına ve bir radyoya, yayın ilkelerini ihlalden, ceza geldi.

29 Haziran 2020 tarihinde toplanan Yayın Yüksek Kurulu, gündemindeki konuları görüştü ve ADA TV’ye yayın ilkelerine ait 4 ayrı maddenin ihlalinden dolayı yazılı uyarı ile toplam 9.000 TL para cezası, Kanal Sim ve Radyo Mayıs’a da 3 ayrı maddenin ihlalinden ötürü yazılı uyarı cezası verdi.

Yayın Yüksek Kurulu, 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yayın raporlarını ele alarak; iki televizyon kanalı ile bir radyo kanalına yayın ilkelerini ihlalden ceza verdi.

Değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’na bağlı olarak verilen karara göre, Ada TV’ye 4 ayrı maddeden yazılı uyarı ve toplam 9 bin TL para cezası, Kanal Sim ile Radyo Mayıs’a da yazılı uyarı cezaları verildi.

Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak’, ‘Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ve ‘Yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmak’ ilkelerinin ihlali nedeniyle sözkonusu televizyon kanalına yazılı uyarı cezası verildi.

Ayrıca, Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası), ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası) ve ‘Özel amaç ve çıkarlara hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmamak’ ilkesinin ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması nedeniyle 5000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesi kararı alındı.

Yayın Yüksek Kurulu, Kanal Sim’de 25 Haziran 2020’de Ali R. Altay, Mehmet M. Ertaç’ın birlikte sunduğu 3’lü Bakış isimli programda, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiğini saptayarak bu kanala yazılı uyarı cezası verilmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca, Radyo Mayıs’ta 26 Haziran 2020’de Ali Kişmir’in sunduğu ‘Soruyorum’ programında, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiği kararına vararak bu radyo kanalına da yazılı uyarı cezası verdi. 

30.06.2020

YYK Başkanı'ndan Kutlama

KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından ataması gerçekleşen 11. Dönem Yayın Yüksek Kurulu üyelerinin ataması Resmi Gazete'de yayınlandı.

YYK dan iki TV kanalına ve bir radyoya, yayın ilkelerini ihlalden, ceza geldi.

29 Haziran 2020 tarihinde toplanan Yayın Yüksek Kurulu, gündemindeki konuları görüştü ve ADA TV’ye yayın ilkelerine ait 4 ayrı maddenin ihlalinden dolayı yazılı uyarı ile toplam 9.000 TL para cezası, Kanal Sim ve Radyo Mayıs’a da 3 ayrı maddenin ihlalinden ötürü yazılı uyarı cezası verdi.

Yayın Yüksek Kurulu, 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yayın raporlarını ele alarak; iki televizyon kanalı ile bir radyo kanalına yayın ilkelerini ihlalden ceza verdi.

Değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’na bağlı olarak verilen karara göre, Ada TV’ye 4 ayrı maddeden yazılı uyarı ve toplam 9 bin TL para cezası, Kanal Sim ile Radyo Mayıs’a da yazılı uyarı cezaları verildi.

Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak’, ‘Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ve ‘Yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmak’ ilkelerinin ihlali nedeniyle sözkonusu televizyon kanalına yazılı uyarı cezası verildi.

Ayrıca, Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası), ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası) ve ‘Özel amaç ve çıkarlara hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmamak’ ilkesinin ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması nedeniyle 5000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesi kararı alındı.

Yayın Yüksek Kurulu, Kanal Sim’de 25 Haziran 2020’de Ali R. Altay, Mehmet M. Ertaç’ın birlikte sunduğu 3’lü Bakış isimli programda, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiğini saptayarak bu kanala yazılı uyarı cezası verilmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca, Radyo Mayıs’ta 26 Haziran 2020’de Ali Kişmir’in sunduğu ‘Soruyorum’ programında, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiği kararına vararak bu radyo kanalına da yazılı uyarı cezası verdi. 

30.06.2020

YYK Başkanı'ndan Kutlama

Cumhurbaşkanlığı Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği’ne Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından Adnan Işıman atandı. Yayın Yğksek Kurulu'nun 6. Döneminde de Kurul Üyeliği yapan Adnan Işıman, ilk v eorta eğitiminin ardından, Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mwezun oldu. Uzun yıllar değişik görsel ve yazılı basın kuruluşlarında köşe yazarlığı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Genel Koordinatörlük, Genel Yayın Yönetmenliği ve Genel Müdürlük yaptı. TAK Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Işıman sürekli sarı basın kartı sahibidir.

YYK dan iki TV kanalına ve bir radyoya, yayın ilkelerini ihlalden, ceza geldi.

29 Haziran 2020 tarihinde toplanan Yayın Yüksek Kurulu, gündemindeki konuları görüştü ve ADA TV’ye yayın ilkelerine ait 4 ayrı maddenin ihlalinden dolayı yazılı uyarı ile toplam 9.000 TL para cezası, Kanal Sim ve Radyo Mayıs’a da 3 ayrı maddenin ihlalinden ötürü yazılı uyarı cezası verdi.

Yayın Yüksek Kurulu, 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yayın raporlarını ele alarak; iki televizyon kanalı ile bir radyo kanalına yayın ilkelerini ihlalden ceza verdi.

Değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’na bağlı olarak verilen karara göre, Ada TV’ye 4 ayrı maddeden yazılı uyarı ve toplam 9 bin TL para cezası, Kanal Sim ile Radyo Mayıs’a da yazılı uyarı cezaları verildi.

Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak’, ‘Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ve ‘Yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmak’ ilkelerinin ihlali nedeniyle sözkonusu televizyon kanalına yazılı uyarı cezası verildi.

Ayrıca, Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası), ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası) ve ‘Özel amaç ve çıkarlara hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmamak’ ilkesinin ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması nedeniyle 5000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesi kararı alındı.

Yayın Yüksek Kurulu, Kanal Sim’de 25 Haziran 2020’de Ali R. Altay, Mehmet M. Ertaç’ın birlikte sunduğu 3’lü Bakış isimli programda, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiğini saptayarak bu kanala yazılı uyarı cezası verilmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca, Radyo Mayıs’ta 26 Haziran 2020’de Ali Kişmir’in sunduğu ‘Soruyorum’ programında, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiği kararına vararak bu radyo kanalına da yazılı uyarı cezası verdi. 

30.06.2020

YYK Başkanı'ndan Kutlama

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün, KKTC'de özel yayıncılığın başlangıç tarihi olan 1 Kasım First Fm'in kuruluş yıldönümünü hem sosyal medya hesabından hem de resmi bir yazı ile kutladı.

 

Üstün, kutlamasında şunları kaydetti: "Ülkemizde First Fm radyo yayını ile başlayan özel yayıncılığın bugün yıl dönümü. 25 Yıl önce başlayan özel radyo  yayınını başarı ile sürdüren, Birinci medyayı, kurucularını ve emek veren çalışanlarını kutlar, daha nice başarı dolu yıllar dilerim."

YYK dan iki TV kanalına ve bir radyoya, yayın ilkelerini ihlalden, ceza geldi.

29 Haziran 2020 tarihinde toplanan Yayın Yüksek Kurulu, gündemindeki konuları görüştü ve ADA TV’ye yayın ilkelerine ait 4 ayrı maddenin ihlalinden dolayı yazılı uyarı ile toplam 9.000 TL para cezası, Kanal Sim ve Radyo Mayıs’a da 3 ayrı maddenin ihlalinden ötürü yazılı uyarı cezası verdi.

Yayın Yüksek Kurulu, 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yayın raporlarını ele alarak; iki televizyon kanalı ile bir radyo kanalına yayın ilkelerini ihlalden ceza verdi.

Değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’na bağlı olarak verilen karara göre, Ada TV’ye 4 ayrı maddeden yazılı uyarı ve toplam 9 bin TL para cezası, Kanal Sim ile Radyo Mayıs’a da yazılı uyarı cezaları verildi.

Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak’, ‘Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ve ‘Yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmak’ ilkelerinin ihlali nedeniyle sözkonusu televizyon kanalına yazılı uyarı cezası verildi.

Ayrıca, Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası), ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası) ve ‘Özel amaç ve çıkarlara hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmamak’ ilkesinin ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması nedeniyle 5000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesi kararı alındı.

Yayın Yüksek Kurulu, Kanal Sim’de 25 Haziran 2020’de Ali R. Altay, Mehmet M. Ertaç’ın birlikte sunduğu 3’lü Bakış isimli programda, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiğini saptayarak bu kanala yazılı uyarı cezası verilmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca, Radyo Mayıs’ta 26 Haziran 2020’de Ali Kişmir’in sunduğu ‘Soruyorum’ programında, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiği kararına vararak bu radyo kanalına da yazılı uyarı cezası verdi. 

30.06.2020

YYK bütçesi onaylandı

Meclis’te bütçeyle ilgili görüşmelerde söz alan milletvekileri, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Konuşmaların ardından Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. 

YYK dan iki TV kanalına ve bir radyoya, yayın ilkelerini ihlalden, ceza geldi.

29 Haziran 2020 tarihinde toplanan Yayın Yüksek Kurulu, gündemindeki konuları görüştü ve ADA TV’ye yayın ilkelerine ait 4 ayrı maddenin ihlalinden dolayı yazılı uyarı ile toplam 9.000 TL para cezası, Kanal Sim ve Radyo Mayıs’a da 3 ayrı maddenin ihlalinden ötürü yazılı uyarı cezası verdi.

Yayın Yüksek Kurulu, 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yayın raporlarını ele alarak; iki televizyon kanalı ile bir radyo kanalına yayın ilkelerini ihlalden ceza verdi.

Değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’na bağlı olarak verilen karara göre, Ada TV’ye 4 ayrı maddeden yazılı uyarı ve toplam 9 bin TL para cezası, Kanal Sim ile Radyo Mayıs’a da yazılı uyarı cezaları verildi.

Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak’, ‘Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ve ‘Yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmak’ ilkelerinin ihlali nedeniyle sözkonusu televizyon kanalına yazılı uyarı cezası verildi.

Ayrıca, Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası), ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası) ve ‘Özel amaç ve çıkarlara hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmamak’ ilkesinin ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması nedeniyle 5000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesi kararı alındı.

Yayın Yüksek Kurulu, Kanal Sim’de 25 Haziran 2020’de Ali R. Altay, Mehmet M. Ertaç’ın birlikte sunduğu 3’lü Bakış isimli programda, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiğini saptayarak bu kanala yazılı uyarı cezası verilmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca, Radyo Mayıs’ta 26 Haziran 2020’de Ali Kişmir’in sunduğu ‘Soruyorum’ programında, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiği kararına vararak bu radyo kanalına da yazılı uyarı cezası verdi. 

30.06.2020

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu'ndan ziyaret

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu heyeti, 11 Temmuz Basın Günü nedeniyle Yayın Yüksek Kurulu'nu (YYK) ziyaret etti. YYK’dan verilen bilgiye göre, görüşmede Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Dönem Başkan Tuna Kartepe, YYK Başkanı Olgun Üstün’e çalışmaları hakkında bilgi verdi, basın camiasının Basın Gününü kutladı. Başkan Olgun Üstün de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YYK dan iki TV kanalına ve bir radyoya, yayın ilkelerini ihlalden, ceza geldi.

29 Haziran 2020 tarihinde toplanan Yayın Yüksek Kurulu, gündemindeki konuları görüştü ve ADA TV’ye yayın ilkelerine ait 4 ayrı maddenin ihlalinden dolayı yazılı uyarı ile toplam 9.000 TL para cezası, Kanal Sim ve Radyo Mayıs’a da 3 ayrı maddenin ihlalinden ötürü yazılı uyarı cezası verdi.

Yayın Yüksek Kurulu, 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yayın raporlarını ele alarak; iki televizyon kanalı ile bir radyo kanalına yayın ilkelerini ihlalden ceza verdi.

Değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’na bağlı olarak verilen karara göre, Ada TV’ye 4 ayrı maddeden yazılı uyarı ve toplam 9 bin TL para cezası, Kanal Sim ile Radyo Mayıs’a da yazılı uyarı cezaları verildi.

Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak’, ‘Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ve ‘Yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmak’ ilkelerinin ihlali nedeniyle sözkonusu televizyon kanalına yazılı uyarı cezası verildi.

Ayrıca, Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası), ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası) ve ‘Özel amaç ve çıkarlara hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmamak’ ilkesinin ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması nedeniyle 5000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesi kararı alındı.

Yayın Yüksek Kurulu, Kanal Sim’de 25 Haziran 2020’de Ali R. Altay, Mehmet M. Ertaç’ın birlikte sunduğu 3’lü Bakış isimli programda, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiğini saptayarak bu kanala yazılı uyarı cezası verilmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca, Radyo Mayıs’ta 26 Haziran 2020’de Ali Kişmir’in sunduğu ‘Soruyorum’ programında, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiği kararına vararak bu radyo kanalına da yazılı uyarı cezası verdi. 

30.06.2020

YYK'dan uyarı ve cezalar

YYK'dan iki TV kanalına ve bir radyoya, yayın ilkelerini ihlalden, ceza geldi. 29 Haziran 2020 tarihinde toplanan Yayın Yüksek Kurulu, gündemindeki konuları görüştü ve ADA TV’ye yayın ilkelerine ait 4 ayrı maddenin ihlalinden dolayı yazılı uyarı ile toplam 9.000 TL para cezası, Kanal Sim ve Radyo Mayıs’a da 3 ayrı maddenin ihlalinden ötürü yazılı uyarı cezası verdi. Yayın Yüksek Kurulu, 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yayın raporlarını ele alarak; iki televizyon kanalı ile bir radyo kanalına yayın ilkelerini ihlalden ceza verdi. Değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’na bağlı olarak verilen karara göre, Ada TV’ye 4 ayrı maddeden yazılı uyarı ve toplam 9 bin TL para cezası, Kanal Sim ile Radyo Mayıs’a da yazılı uyarı cezaları verildi. Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak’, ‘Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ve ‘Yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmak’ ilkelerinin ihlali nedeniyle sözkonusu televizyon kanalına yazılı uyarı cezası verildi.

YYK dan iki TV kanalına ve bir radyoya, yayın ilkelerini ihlalden, ceza geldi.

29 Haziran 2020 tarihinde toplanan Yayın Yüksek Kurulu, gündemindeki konuları görüştü ve ADA TV’ye yayın ilkelerine ait 4 ayrı maddenin ihlalinden dolayı yazılı uyarı ile toplam 9.000 TL para cezası, Kanal Sim ve Radyo Mayıs’a da 3 ayrı maddenin ihlalinden ötürü yazılı uyarı cezası verdi.

Yayın Yüksek Kurulu, 29 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yayın raporlarını ele alarak; iki televizyon kanalı ile bir radyo kanalına yayın ilkelerini ihlalden ceza verdi.

Değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’na bağlı olarak verilen karara göre, Ada TV’ye 4 ayrı maddeden yazılı uyarı ve toplam 9 bin TL para cezası, Kanal Sim ile Radyo Mayıs’a da yazılı uyarı cezaları verildi.

Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Yayınlarda adalet ve tarafsızlığa, yasalara saygılı olmak’, ‘Haber ve yorumları ayrı olarak yayınlamak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ve ‘Yayınlarda, kişilerin özel hayatına yönelik mahremiyete saygılı olmak’ ilkelerinin ihlali nedeniyle sözkonusu televizyon kanalına yazılı uyarı cezası verildi.

Ayrıca, Ada TV’de 24, 25 ve 26 Haziran 2020’de Haluk Doğandor’un sunduğu Günaydın Ada programı, 24 Haziran 2020’de Seher Güraslan ile Cüneyt Oruç’un birlikte sunduğu Gündem Özel programı ve 25 ve 26 Haziran 2020’de Mine İçsel’in sunduğu 13 Haber Bülteni’nde, Star Kıbrıs Gazetesi’nde yer alan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri’ye yönelik içeriğin yayınlanmasıyla, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası), ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’ ilkelerinin ihlalinin bir yıl içerisinde tekrarlanması nedeniyle 2000 TL (İki Bin Türk Lirası) ve ‘Özel amaç ve çıkarlara hizmet edici ve haksız rekabete yol açıcı yayın yapmamak’ ilkesinin ihlalinin üçüncü kez tekrarlanması nedeniyle 5000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesi kararı alındı.

Yayın Yüksek Kurulu, Kanal Sim’de 25 Haziran 2020’de Ali R. Altay, Mehmet M. Ertaç’ın birlikte sunduğu 3’lü Bakış isimli programda, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiğini saptayarak bu kanala yazılı uyarı cezası verilmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca, Radyo Mayıs’ta 26 Haziran 2020’de Ali Kişmir’in sunduğu ‘Soruyorum’ programında, yasada yer alan ‘Toplumu şiddet, terör ve etnik ayrımcılığa sevkeden ve toplumda nefret duyguları oluşturacak yayınlara imkan vermemek’, ‘Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak’, ‘Aksi, yargı kararıyla kesinleşmedikce hiç kimseyi suçlu olarak ilan etmemek’ ilkelerinin ihlal edildiği kararına vararak bu radyo kanalına da yazılı uyarı cezası verdi. 

30.06.2020

Hüseyin Kanatlı vefat etti 

YYK Başkanı Olgun Üstün: Hüseyin Kanatlı’nın vefatı dolayısıyle mesaj yayınladı.

Yayıncılık hayatımızın duayen isimlerinden HÜSEYİN KANATLI abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 1963-74 yılları arası toplumun kapalı döneminde halkımızın tek eğlencesi olan radyoyu bizlere sevdiren, dinleme zevki yaşatan, tok sesli usta isme, ne kadar övücü cümle kurarsak yetmez. 

Yurtiçi ve yurtdışı ulaşımın yapılamadığı o günlerde, radyonun haber iletme ötesinde bir eğlence aracı olduğunu da bizlere, yaptığı programlarla öğreten usta isim Hüseyin Kanatlı, “Plak Yarışı” programı ile Pazar sabahlarının keyfini yaşatıyordu.

Daha sonraki yıllardan günümüze kadar, BRT Kurumu’nda çok değerli programlara imza atan bu duayen isim, 89 yaşına kadar program yapan/sunan kişi olma özelliği ile de nadir görülen bir özelliğe imza atmıştır. 

Lefke Sancak Radyosu’nun kuruluş aşamasında da bulunan Kanatlı, bölge halkına haber ve eğlence programları sunarak, yayıncılık alanındaki kariyerinde iz bıraktı. 89 yıllık yaşamının her evresinde onun için yayıncılık hep öndeydi. Bu alanda bir çok kişiye örnek oldu. 

Birçoğumuzun yayıncılık alanında, usta-çırak günleri yaşadığı HÜSEYİN ağabeyimize Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun. 04.03.2020

14e4092b-c696-4b51-b406-a80c7d8a3508.jpg
bottom of page