Çalıştay Sonuç Bildirisi yayımlandı

Gelecekle İletişim Çalıştayı Sonuç Bildirisi

4.Gelecekle İletişim Çalıştayı katılımcıları, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin-Uygur, Kazakistan,  KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Moğolistan, Moldova-Gagauzyeri Romanya, Ukrayna-Kırım, Tataristan, Türkiye'den gelerek 3-5 Mayıs 2012 de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir araya toplandı.

4. Gelecekle İletişim Çalıştayı katılımcıları;

Yayın Yüksek Kurulu bu organizasyonu ülkemizde ve bizlerle birlikte gerçekleştirdiği için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na ve Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek Türkiye’deki üniversitelerde iletişim öğrenimi gören ve ülkemize Çalıştay maksatıyla gelen öğrencilere teşekkür eder.

Desteklerinden dolayı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’na, TRT Avaz'a, K.K.T.C. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na, Yakın Doğu Üniversitesi’ne, Girne Amerikan Üniversitesi’ne, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ne ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne teşekkür eder.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınırlığının artırılması için Türk Dünyasına çağrıda bulunur.

Medyanın olumsuz etkilerinden küçüklerin korunmasına yönelik olarak medya okuryazarlığının yaygınlaştırılmasını ve küçüklerin sosyalleşmesine katkıda bulunan doğru programların artırılmasını teşvik eder.

Küçüklerin korunması amacıyla ülkelerdeki televizyonlarda akıllı işaretlerin kullanılmasını tavsiye eder.

Gelecekle İletişim Çalıştayı sekretaryasının güçlendirilerek yıl içinde öğrencilerinde yer aldığı “Gelecekle İletişim Yürütme Kurulu” oluşturulmasını önerir.

Türk Dünyası İletişim kurumları arasında işbirliğinin geliştirilmesi için Türkçenin yaygınlaştırılmasını teklif eder.

5. Gelecekle İletişim Çalıştayı’nın başta Gagauz Yeri olmak üzere bir başka Türk Cumhuriyeti ile Türk ve Akraba Topluluğu’nda yerel iletişim fakültelerinin etkin katılımı ile gerçekleştirilebileceğini ifade eder.