YYK İlaç Reklamlarına Geçit Vermiyor

Basın Bildirisi 21 Mayıs 2012

Yayın Yüksek Kurulu, insan sağlığını korumak amacıyla değiştirilmiş şekli ile 39/97 Sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası ve Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası’nın 44. Maddesi kapsamında başlattığı reklam denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu konuda toplumun hassasiyetini göz önünde tutarak halkın sağlığını tehlikeye atacak şekilde yanıltıcı bilgiler içeren reklam ve ilaç reklamlarının denetimlerine devam edeceğini ve gerekli uygulamayı gerçekleştireceğini bildirir.  

Yayın Yüksek Kurulu 17.05.2012 tarih ve YYK/11/2012-K sayılı toplantısında yayın raporlarını ele alarak  aşağıdaki kararları üretmiştir.

ART’nin 15.05.2012 tarihinde yayınlamış olduğu “African Mango ve Bio Lovee Power” markalı ilaç reklamlarında değiştirilmiş şekli ile 39/97 Sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”nın 32(1) (B)-(E) Fıkraları ve Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası’nın 44. Maddesini dördüncü kez ihlal etmiş olması nedeniyle kuruluşun mahkemeye sevkinin kamuoyu ile paylaşılmasına oy birliği ile karar vermiştir. 

AS TV’nin 15.05.2012 tarihinde yayınlamış olduğu “Tasly Omega-3” markalı ilaç reklamında  değiştirilmiş şekli ile 39/97 Sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”nın 32(1) (B) (E) Fıkrası ve fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası’nın 44. maddesini üçüncü kez ihlal etmiş olması nedeniyle 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) para cezası verilmesini kamuoyu ile paylaşılmasına oy birliği ile karar vermiştir. 

AS TV’nin 15.05.2012  tarihinde  yayınlamakla yükümlü olduğu ceza metnini yayınlamaması nedeniyle değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”nın 43(2)(B) maddesini ihlal etmesinden dolayı 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesini  kamuoyu ile paylaşılmasına oy birliği ile karar vermiştir. 

Sufi TV’nin son olarak 16.05.2012 tarihinde yayınlanan “African Mango” markalı ilaç reklamında değiştirilmiş şekli ile 39/97 Sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”nın 32(1) (B)-(E) Fıkraları ve Fasıl 254 Eczacılık ve Zehirler Yasası’nın 44. Maddesini ikinci kez ihlal etmesinden dolayı 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesini kamuoyu ile paylaşılmasına oy birliği ile karar vermiştir. 

 

Yayın Yüksek Kurulu
Başkanlığı