​YYK ile İletişim Fakülteleri arasında işbirliği

KKTC’deki Üniversitelerin İletişim Fakülteleri ile  işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan sosyal içerikli spot filmler ile RTÜK’le birlikte eşgüdüm içinde gerçekleştirilecek “Gelecekle İletişim Çalıştayı” 16 Mart 2012 tarihinde üniversitelerin iletişim fakültesi dekanlarının katıldığı toplantıda YYK’da görüşüldü.

​Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün başkanlığındaki toplantıya, Üye Tülin Ural, Koordinatör Ferhat Atik yanında DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan, GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şermin Tekinalp, YDÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Çiftçi, LAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Kalkan, ve UKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hikmet Seçim katıldı.
 
​Toplantıda sosyal içerikli spot konularının görüşülmesi yanında, özellikle medya okur yazarlığının Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına alınarak orta dereceli okullarda ders olarak okutulması konusunda Yayın Yüksek Kurulu’nun girişiminin desteklenmesi yönünde üniversite dekanlarının hemfikir oldukları, ortak karar olarak benimsenmiştir. Bu konuda YYK’nın Eğitim Bakanlığı ile başlatmış olduğu girişimin ileriye taşınması temennisinde bulunulmuştur. Ayrıca medya okur yazarlığı konusunun halkımıza daha iyi anlatmak düşüncesi ile açık oturumlar, konferanslar düzenlenmesinin gereklilik olduğu, ortak fikir olarak kararlaştırılmıştır.
Toplantı gündeminde olan ve RTÜK’ün YYK eşgüdümü ile 4’üncüsünü düzenleyeceği “Gelecekle İletişim Çalıştayı”nın 02-06 Mayıs 2012 tarihleri arasında ülkemizde ve tüm üniversitelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmesi yönünde çalışma başlatılmış, kesin tarihin ve programın uygunluğu haftaya üniversitelerimizden gelecek görüşe göre karara bırakılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.