Önceki Dönemler

VIII. Dönem 2013-2015

  İlkay Diren (Başkan)
  Olgun Üstün (Başkan Yardımcısı)
  Av. Direnç Civa (Üye) 
  Av. Gülen Yalık (Üye)
  Av. Feyzi Hansel (Üye)
  Tülin Ural (Üye)
  Adnan Işıman (Üye)
  Timur Cengiz (Üye)
  Erdinç Uzunoğlu (Üye)

Ayrılanlar:
Özgül Mutluyakalı (2015)
Bursal Uysal (2014)
Türkay Saadetoğlu (2015)
Tülin Ural (2015)

Katılanlar:
Altan Erdağ (2014)
Alihan PEhlivan (2015)
Erol Atabek (2015)

VII. Dönem 2011-2013

  Olgun Üstün (Başkan)
  İlkay Diren (Başkan Yardımcısı)
  Av. Direnç Civa (Üye) 
  Av. Gülen Yalık (Üye)
  Av. Feyzi Hansel (Üye)
  Tülin Ural (Üye)
  Adnan Işıman (Üye)
  Timur Cengiz (Üye)
  Erdinç Uzunoğlu (Üye)

VI. Dönem 2009-2011
  Osman Özalp Başkan)
  İlkay Diren (Başkan Yardımcısı)
  Hakkı Yazgan (Üye)
  Olgun Üstün (Üye)
  Av. Direnç Civa (Üye)
  Av. Gülen Yalık (Üye)
  Av. Feyzi Hansel (Üye)
  Tülin Ural (Üye)
  Adnan Işıman (Üye)

Ayrılanlar (2010):
Hüda Hüdaverdi
Emir Ersoy

Katılanlar (2010-2011):
Adnan Işıman
Tülin Ural

V. Dönem 2006-2009
  İlkay Diren (Başkan)
  Hakkı Yazgan (Başkan Yardımcısı)
  Olgun Üstün (Üye)
  Osman Özalp (Üye)
  Eren Soygür (Üye)
  Özgül Mutluyakalı (Üye)
  Ali Baturay (Üye)
  Av. Direnç Civa (Üye)

IV.Dönem 2004-2006
  İlkay Diren (Başkan)
  Av.Tevfik Mut (Başkan Yardımcısı)
  Hilmi Özen (Üye)
  Olgun Üstün (Üye)
  Osman Özalp (Üye)
  Hakkı Yazgan (Üye)
  Gürdal Hüdaoğlu (Üye)
  Dr.Hakkı Yücel (Üye)
  Av.Talat Usar (Üye)

Ayrılanlar (2005-2006):
  Dr. Hakkı Yücel
  Hilmi Özen
  Gürdal Hüdaoğlu
  Av.Talat Usar
  Av.Tevfik Mut

Katılanlar (2006):
  Özgül Mutluyakalı
  Ali Baturay
  Eren Soygür
  Av. Direnç Civa

III.Dönem 2002-2004
  Osman Özalp (Başkan)
  Olgun Üstün (Başkan Yardımcısı)
  Hasan Şefik Altay (Üye)
  Hilmi Özen (Üye)
  Emin Çizenel (Üye)
  Hakkı Yazgan (Üye)
  İlkay Diren (Üye)
  Mustafa Okan (Üye)
  Gürdal Hüdaoğlu (Üye)

Ayrılanlar (2003):
  Emin Çizenel
  Hasan Şefik Altay

Katılanlar (2003):
  Av.Tevfik Mut
  Av.Mustafa Güryel

II.Dönem 1999-2002
  Yücel Köseoğlu (Başkan)
  Av.Ömer Adal (Başkan yardımcısı)
  Olgun Üstün (Üye)
  Emin Çizenel (Üye)
  Osman Özalp (Üye)
  Ergün Demirciler (Üye)
  İsmet Kotak (Üye)
  Hakkı Yazgan (Üye)
  Ahmet Uzun (Üye)

Ayrılanlar (1999):
  Ahmet Uzun

Katılanlar (1999):
  İlkay Diren

I.Dönem 1998-1999
  Oğuz R. Korhan (Başkan)
  Yücel Köseoğlu (Başkan Yardımcısı)
  Rüstem Tatar (Üye)
  Olgun Üstün (Üye)
  Yrd.Doç.Dr.İbrahim Özejder (Üye)
  Hasan Sarıca (Üye)
  Hüseyin Yaratan (Üye)
  Emin Çizenel (Üye)
  Ergün Demirciler (Üye) 

Merhum Üyelerimiz:
  Ergün Demirciler
  Hasan Şefik Altay
  Yücel Köseoğlu
  İsmet Kotak