HAKKIMIZDA

Enformasyon yüzyılının en güçlü kamusal alanı olan medya ve onun en değerli araçları olan Radyo ve Televizyonların düzenleyici üst kurulu Yayın Yüksek Kurulu resmi internet sitesine hoşgeldiniz. Düzenleyici ve izin verici yetkili kurul olmak dışında, rasyonel düşüncenin öncülüğünü sağlayarak toplumsal dönüşümlerdeki medya rolünün en verimli ve toplum menfaatine olması için bilimsel gayret içindeyiz. 60'lardan bu yana süregelen Kıbrıs Türk yayıncılığı, yüzyıla, kamu yayıncısı yayınlar yanında bir çok özel ve üniversite radyoları ve televizyonları ile girdi. Yeniden iletim yayınları ile Türkiye'den ülkemize yönelik yapılan yayınlarla ve 90'ların başında özel yayıncılıkla tanışmamızın ardından başlayan yerli özel yayıncılık şimdilerde bir geçiş döneminin sonbaharını yaşıyor. Giderek daha kalıcı olma hedefine yaklaşan ülkemiz yayıncılığı, bu geçişin ardından daha çok sesli ve daha kamu yararı gözeten bir yapıya kavuşacaktır. Bu geçiş sürecinde yayıncılığın, demokrasimize sunduğu katkıları düşünürsek, ülkemiz için ne denli önemli olduklarını da daha kolay anlarız. Kurulumuz, bu yönde bir gelişim için gayret gösterirken, internet sitemizle de, halkımıza, bir enformasyon çağına yakışır şekilde bilgi ve iletişim imkanını sunmayı hedefledik. Dileğimiz, ülkemizdeki çok sesliliğe sizlerin de katkıda bulunması ve halkımızın kendi sesine sahip çıkmasıdır.