Lisans toplantısı gerçekleştirildi

  • 08/05/2017

Yayın Yüksek Kurulu, 2016-2021 dönemi lisans yenleme işlemleri için yapılan başvuruları 13 Nisan 2016 tarihli toplantısında değerlendirdi. Toplantı neticesinde, 6 radyo ve 3 TV başvuru eksikliği ve/veya başvuru yapılmaması nedenleri ile yayın yapma haklarını yitirdi. Kurul yasası gereği lisans alan kuruluşlara lisanslarını 5 yıllık süre ile vermekte olup, her lisasn için beş yılda bir defa olmak şartı ile lisasn başvurusu kabul etmekte ve yapılan başvuruların yasaya uygunluğunu değerlendirmektedir.