Üç kuruluşa yazılı uyarı

  • 08/05/2017

Kurulumuz, 09.08.2016 tarih ve YYK0.00/02/10-16/10-K sayılı toplantısında, 3 kuruluşa (Kanal T TV, Ada TV ve Diyalog TV), “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü”nün 11(1) “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz”, 11(2) “Programlarda açıkça reklam olduğu belirtilmedikçe ürün veya hizmetler reklam amacını taşıyan şekilde sunulamaz” ve 13(1)(a) “Kuruluşlar aşağıda sayılan ürün ve hizmetlere ilişkin reklam ve tele-alışveriş yayını yapamazlar: - Alkol, tütün ve tütün mamülleri” maddelerini ihlal ettikleri, ve ayrıca değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”nın 32 (1)(A) “Aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin reklamları yasaktır. -Alkol, tütün ve tütün mamülleri” maddesini ihlal ettikleri saptanmış ve değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”nın 43 (2)(A) maddesi gereğince yazılı olarak uyarılmalarına karar vermiştir. Kamuoyu ile paylaşırız.