Yayıncılıkta Yeni Dönem

  • 10/12/2018

Yayın Yüksek Kurulu, 28 Kasım’da gerçekleştirdiği toplantısında, ülke yayıncılığının yeni bir döneme başlayabilmesi amacıyla bir dizi kararlar aldı. Alınan kararlar arasında; kamu ve özel Karasal Analog TV yayınlarının sonlandırılması ile Sayısal TV (DVBT) yayınlarının bütünlüklü devam etmesi ve bölgesel olarak Analog TV yayını yapan üniversitelerin Yerel TV olarak, sadece rektörlüklüklerinin bulunduğu ilçelerde yayınlarını sürdürmeleri bulunuyor.
ITU’nun (International Telecommunication Union - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tüm dünyada en geç Haziran 2015 yılında Sayısal yayına geçilmesini istediği “analog yayınların durdurulması” kararının bir neticesi olarak, geç de olsa ülkemizde 2019 yılında gerçekleşecek olması, yayıncılığın yeni bir dönemine işaret ediyor.


Bu konu ile ilgili YYK’da alınan kararlar şöyle:

1- Ülkemizde hali hazırda devam eden Kamu ve Özel Karasal Analog TV yayınlarının, 31 Mart 2019 tarihinde tamamıyla sonlandırılmasına ve 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren Karasal TV yayınları için sadece Sayısal TV yayınlarının devam etmesine, bu nedenle Karasal Sayısal yayınlara devam etmek isteyen kuruluşların 01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında 39/97 Sayılı yasaya uygun şekilde Kurul’a Sayısal Karasal TV Lisansı için başvuruda bulunmalarına;


2- Bölgesel olarak Analog TV yayını yapmakta olan üniversitelerin 31 Mart 2019 tarihi itibariyle Bölgesel TV lisanslarının iptaline ve yayınlarına Yerel TV lisansıyla sadece rektörlüklerinin bulunduğu ilçede devam edecek şekilde düzenlenmesine ayrıca bu değişimde ihtiyaç duyulması durumunda, yayın bandı kanallarının yenilenmesine;


3- Yeniden iletim yöntemiyle ülkemize yurtdışından sinyal gönderimiyle Analog Karasal TV yayını yapan yabancı kuruluşların, Sayısal TV paketine alınmasına, bu işlem tamamlanıncaya kadar ise yayınlarına şimdiki şekli ile devam etmelerine;


4- 1’inci, 2’nci, ve 3’üncü maddelerde alınan kararlara bağlı olarak hali hazırda Selvili Tepe, Sinan Dağı ve varsa diğer verici istasyonlarında, BRTK ve özel TV kanallarına ait analog verici ve anten sistemlerinin kaldırılmasına;
Oy birliğiyle karar verilmiştir.


Saygı ile duyurulur.

Olgun Üstün
Başkan

(Yayın Yüksek Kurulu adına)

10 Aralık 2018