YYK’dan radyo ve TV’lere haber dili uyarısı

  • 11/06/2018

* En kötü haber dahi, toplumda travma yaratmayacak ve çocukları koruyacak şekilde yapılabilir.

Dünyanın her gün şiddet ve vahşet içeren gündemlerle sarsıldığı günümüzde, kamuoyu yaratmada büyük rol oynayan medya mensuplarının, kimi olay ve olguları, insani ölçüler içerisinde haberleştirmekte zorlandıkları ortadadır.
Medya mensuplarının yaşadığı bu sıkıntılar ülkemizde de sıkça rastladığımız bir durumdur. Kamuoyunda büyük infial yaratan çocuk cinayetleri, taciz, tecavüz, çocuğa şiddet, kadına şiddet, intihar, madde bağımlılığı ve benzeri haberlerle ilgili medyamız, sınavlar vermektedir. Bu sınavlar ne yazık ki çoğu zaman başarılamamaktadır. Bir yandan kullanılan dil ve içerik toplumsal ölçekte sıkıntılara neden olurken, diğer yandan özellikle çocukların izleyebilecekleri saatlerde bu haberlerin yayınlanması büyük bir sorun teşkil etmektedir.
Ülkemizde hem yayıncılar, hem de kamuoyu nezdinde ilerleme kaydettiğini düşündüğümüz “barış dili”, sadece siyasi konuları kapsayan bir iletişim biçimi olarak algılanmamalı, her tür haberin içeriğinde ve kullanılan dilde topluma travma yaratacak ve çocuk bireyleri koruyacak fonksiyonlar olmalıdır.
Kurulumuzun sorumluluk alanına giren görsel ve işitsel medyada, bahse konu içerikler kullanılırken, hassas davranılması, yapılacak konuşmalarda, konu, konuk, örnekleme, anlatım ve yayın saati seçiminde özenli olunması, Yayın Yüksek Kurulu olarak büyük önem verdiğimiz ve takip ettiğimiz bir konudur. Yayınlarımızı, yasal sınırların yanı sıra; etik değerleri ve vicdani sorumlulukları da gözeterek sürdürmemizin, toplumumuzda ortaya çıkması olası karanlık tabloyu olumluya dönüştüreceğinden kuşkumuz yoktur.
En kötü haberin dahi, haber alma hakkına hiç bir zarar vermeksizin, toplumda travma yaratmayacak ve çocukları koruyacak şekilde yapılabileceğine ve yayın kuruluşlarımızın bu konularda hassas davranabileceğine inanmak isteriz.
Konuyu, tüm medya mensupları yanında kamuoyuyla da paylaşırız.

Olgun Üstün 
Başkan
Yayın Yüksek Kurulu adına