Duyurular

YYK'den 4 konuda eğitim

  • YAYIN YÜKSEK KURULU
  • 08/05/2017

Yayın Yüksek Kurulu, aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde, Özel Radyo ve Televizyonlara yönelik Görsel ve İşitsel Medya Hukuku, Radyo Televizyon Yayın Teknikleri, Yayıncılıkta Yeni Teknolojiler ve Diksiyon olmak üzere 4 başlık altında eğitim verecektir. Eğitimlere katılım için info@kktcyyk.org adresi veya 2281368 numaralı telefonumuz üzerinden başvuru kabul edilecektir.

03.11.2016 saat 10:00-12:00 – Yayıncılıkta Yeni Teknolojiler
08.11.2016 saat 10:00-12:00 – Görsel ve İşitsel Medya Hukuku
09.11.2016 saat 10:00-12:00 – Diksiyon
10.11.2016 saat 10:00-12:00 - Radyo Televizyon Yayın Teknikleri

Devamını Oku

Üç kuruluşa yazılı uyarı

  • YAYIN YÜKSEK KURULU
  • 08/05/2017

Kurulumuz, 09.08.2016 tarih ve YYK0.00/02/10-16/10-K sayılı toplantısında, 3 kuruluşa (Kanal T TV, Ada TV ve Diyalog TV), “Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü”nün 11(1) “Yayınlarda gizli reklam yapılamaz”, 11(2) “Programlarda açıkça reklam olduğu belirtilmedikçe ürün veya hizmetler reklam amacını taşıyan şekilde sunulamaz” ve 13(1)(a) “Kuruluşlar aşağıda sayılan ürün ve hizmetlere ilişkin reklam ve tele-alışveriş yayını yapamazlar: - Alkol, tütün ve tütün mamülleri” maddelerini ihlal ettikleri, ve ayrıca değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”nın 32 (1)(A) “Aşağıda sayılan mal ve hizmetlerin reklamları yasaktır. -Alkol, tütün ve tütün mamülleri” maddesini ihlal ettikleri saptanmış ve değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası”nın 43 (2)(A) maddesi gereğince yazılı olarak uyarılmalarına karar vermiştir. Kamuoyu ile paylaşırız.

Devamını Oku

Lisans toplantısı gerçekleştirildi

  • YAYIN YÜKSEK KURULU
  • 08/05/2017

Yayın Yüksek Kurulu, 2016-2021 dönemi lisans yenleme işlemleri için yapılan başvuruları 13 Nisan 2016 tarihli toplantısında değerlendirdi. Toplantı neticesinde, 6 radyo ve 3 TV başvuru eksikliği ve/veya başvuru yapılmaması nedenleri ile yayın yapma haklarını yitirdi. Kurul yasası gereği lisans alan kuruluşlara lisanslarını 5 yıllık süre ile vermekte olup, her lisasn için beş yılda bir defa olmak şartı ile lisasn başvurusu kabul etmekte ve yapılan başvuruların yasaya uygunluğunu değerlendirmektedir.

Devamını Oku
Önceki Duyurular