• Yayın Yüksek Kurulu

    10. Döneminde

“İnfial yaratan olaylarla ilgili barış dili kullanılmalı”

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Olgun Üstün, BRT’de yayınlanan Narden Bingöl’ün sunduğu Sabah Haber programına telefon aracılığıyla katılarak açıklamalarda bulundu.
Üstün, toplumda infial yaratan olayların basında kullanımında barış dili kullanılması hatırlatmasını yaptı. Narden Bingöl: Şiddet olgusunun medyadaki sunuş şekliyle ilgili bir mesajınız vardı. Bununla ilgili olarak sizinle telefon bağlantısı kurmak istedik. Bununla ilgili neler kataracaksınız? Olgun Üstün: Şiddet olayları, tüm dünyada ve ülkemizde basında yer almaktadır. Ancak şiddet olaylarının yayınlanış biçimleri hiç istemediğimiz boyutlara ulaşmıştır. Şiddet haberlerinin travma yaratacak boyutta olmasının, yayın ilkelerimizi ihlal etmesinden dolayı Yayın Yüksek Kurulu tedbir olarak bir bildiri yayımladı. Sosyal medya ve yazılı basın bizim sorumluluk alanımızın dışındadır ancak sorumluluğumuzda bulunan radyo ve televizyon yayınlarının, çocuklar ve ergen yaştakilere etkisi daha fazladır. Çocuklar, evde gazete okumayabilir ya da sosyal medya kullanmayabilir ancak radyo ve televizyonlarda yayınlanan programlara ulaşması kolaydır. Dolayısıyla radyo ve televizyonların daha ön planda olması nedeniyle Yayın Yüksek Kurulu olarak bildiri yayımlayarak gerekli uyarıyı yaptık. Şiddet haberleri, çocuklarda kabus, gerginlik, kaygı ve yemek yememe gibi davranış bozuklukluklarına yol açtığı bilinmektedir. Toplumda infial yaratan şiddet, hayatına son verme, taciz ve madde bağımlığı gibi konularda haberler hazırlarken barış dili kullanılmasını salık verdik. Narden Bingöl: Konuyu bir kez daha bu ekranlardan vurgulamış olduk. Teşekkür ederiz.

Enformasyon yüzyılının en güçlü kamusal alanı olan medya ve onun en değerli araçları olan Radyo ve Televizyonların düzenleyici üst kurulu Yayın Yüksek Kurulu resmi internet sitesine hoşgeldiniz. Düzenleyici ve izin verici yetkili kurul olmak dışında, rasyonel düşüncenin öncülüğünü sağlayarak toplumsal dönüşümlerdeki medya rolünün en verimli ve toplum menfaatine olması için bilimsel gayret içindeyiz. 60'lardan bu yana süregelen Kıbrıs Türk yayıncılığı, yüzyıla, kamu yayıncısı yayınlar yanında bir çok özel ve üniversite radyoları ve televizyonları ile girdi. Yeniden iletim yayınları ile Türkiye'den ülkemize yönelik yapılan yayınlarla ve 90'ların başında özel yayıncılıkla tanışmamızın ardından başlayan yerli özel yayıncılık şimdilerde bir geçiş döneminin sonbaharını yaşıyor. Giderek daha kalıcı olma hedefine yaklaşan ülkemiz yayıncılığı, bu geçişin ardından daha çok sesli ve daha kamu yararı gözeten bir yapıya kavuşacaktır. Bu geçiş sürecinde yayıncılığın, demokrasimize sunduğu katkıları düşünürsek, ülkemiz için ne denli önemli olduklarını da daha kolay anlarız. Kurulumuz, bu yönde bir gelişim için gayret gösterirken, internet sitemizle de, halkımıza, bir enformasyon çağına yakışır şekilde bilgi ve iletişim imkanını sunmayı hedefledik. Dileğimiz, ülkemizdeki çok sesliliğe sizlerin de katkıda bulunması ve halkımızın kendi sesine sahip çıkmasıdır.