Kanal T'ye para cezası

ayın Yüksek Kurulu, 24.12.2013 tarih ve YYK/20/2013-K sayılı toplantısında, Kanal T’de 20.12.2013 tarihinde Nazmi Pınar’ın sunduğu “Ada Sabahı” isimli yayının etik değerlere aykırı oluşu ve mezkur yayının toplumda ciddi bir huzursuzluk yaratmasından dolayı; değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın 5 (3) maddesinde yer alan “Genel ahlak ve toplum huzurunu koruma” ilkesinin ikinci kez ihlalinden ötürü, Yasa’nın 43 (2) B Maddesi uyarınca Kanal T kuruluşuna 2.000 TL (İki Bin Türk Lirası) para cezası verilmesine karar vermiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.